Background Image

Modernizacja

Posiadane przez Państwa suszarnie wymagają remontu i związanej z tym przebudowy i modernizacji?

MAHILD dokona diagnozy urządzeń i wysunie propozycje dotyczące wzrostu produkcji i poprawy jakości, oszczędności energetycznych oraz zarządzania energią (ECO-HEAT). Proponujemy konieczne zmiany i dokonujemy kalkulacji rocznej stopy zwrotu Państwa urządzeń.